Wieczór z twórczością Adama Mickiewicza.

Hej, radością oczy błysną
I wieniec czoła okrasi.
I wszyscy się mile ścisną:
To wszyscy bracia! To nasi!

Pochlebstwo, chytrość i zbytek
Niech każdy przed progiem miota,
Bo tu wieczny ma przybytek
Ojczyzna, nauka, cnota (…)

Uroczyście i z wielkim przejęciem seniorzy recytowali i deklamowali wybrane dzieła poety Adama Mickiewicza.

Galeria zdjęć z tego wydarzenia: