„Powróćmy jak za dawnych lat…” Dlaczego nie? Seniorzy powrócili dzisiaj do lat swojej młodości w świat pięknych haftów, falban i krynolin. Dzień Babci i Dziadka jantarowskie elegantki i jantarowscy dżentelmeni spędzili na koncercie Marcela Kambra.