Oferta

Dom Seniora JANTAR zapewnia długoterminową, całodobową opiekę nad osobami w podeszłym wieku. Naszym priorytetem jest tworzenie atmosfery prawdziwych warunków domowych. Podchodzimy indywidualnie do każdego z Mieszkańców, otaczając troskliwą opieką osoby starsze. Odeszliśmy od instytucjonalności placówek publicznych takich jak Dom Pomocy Społecznej, przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich standardów i wytycznych, określonych przez Ustawę o Pomocy Społecznej, w zakresie prowadzenia Placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

OfertaOferta

Opieka

Świadczymy profesjonalną opiekę nad osobami starszymi. W zakresie świadczonych usług mieści się udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacja, w tym szczególna troska w czasie choroby, opieka higieniczna, niezbędna pomocy w załatwianiu spraw osobistych, ułatwianie kontaktu z otoczeniem. Indywidualne podejście uwzględnia stan zdrowia osoby starszej, sprawność fizyczną i intelektualną oraz osobiste potrzeby i możliwości każdego z Seniorów, a także prawa człowieka, w tym w szczególności prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa. Mieszkańcy mają zapewnione konsultacje lekarskie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz konsultacje psychologiczne.

Pokoje

Placówka dysponuje pokojami specjalnie wyposażonymi i przystosowanymi dla osób w podeszłym wieku oraz zapewniającymi Mieszkańcom pełen komfort funkcjonowania w ich przestrzeni. Każdy z pokoi posiada łazienkę dostosowaną do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, zaopatrzonych w specjalne uchwyty ułatwiające osobom starszym i mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń.

Posiłki

Dom Seniora JANTAR posiada własną kuchnię, w której przygotowywane są wszystkie posiłki, w tym posiłki dietetyczne, zgodnie ze wskazaniem lekarza lub dietetyka. Umożliwiamy także naszym mieszkańcom nieograniczony dostęp do drobnych przekąsek i napojów między posiłkami, w ciągu całego dnia. Możliwość spożywania posiłków we własnym pokoju, a w razie potrzeby karmienie.

Rehabilitacja i terapia zajęciowa

W Placówce  prowadzimy zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne z uwzględnieniem stanu zdrowia każdego z mieszkańców, ich zainteresowań oraz możliwości ruchowych i intelektualnych.

Kontakt z rodziną i osobami bliskimi

Zapewniamy możliwość podtrzymywania stałych relacji z najbliższymi. Odwiedziny w trakcie całego dnia, wspólne spacery, przystosowane miejsce spotkań zapewniające prywatność rozmowy, nieograniczona komunikacja z Mieszkańcami poprzez specjalną linię telefoniczną oraz komunikator Skype.

Opieka duszpasterska

Osobom wierzącym umożliwiamy uczestniczenie w nabożeństwach i opiekę duszpasterską.

Atrakcje i imprezy okolicznościowe

W Placówce organizowane są spotkania okolicznościowe, występy artystyczne, spacery i wycieczki. 

Więcej zdjęć znajduje się w naszej galerii.