Maskarada, przebierańce, śpiewy i tańce, tak bawiliśmy się w karnawale 2020 roku.