Naszym drogim jantarowskim Kobietom kwieciem obsypały się nawet mury JANTARU 🙂 Wszystkim Panom dziękujemy za pamięć życzliwość, wsparcie i to nie tylko 8 Marca 🙂